Animated dots

Planinfy Academy

Zamerané na stredné a väčšie firemné tímy, pre zlepšenie obchodných a odborných znalostí a taktiež k pilovaniu jednotnej komunikácie.

Obchodné vzdelávanie

určené pre zlepšenie a zefektívnenie obchodných zručnosti stredných a väčších tímov, vedúce k dosahovaniu lepších ekonomických výsledkov

chcem vedieť
  viac

Odborné vzdelávanie

slúži k pilovaniu, vylepšovaniu a aktualizácií znalosti tímov v oblsti poistenia, hypoték, investičných príležitosti a ďalších záasadných oblasti

chcem vedieť
  viac

Marketingové kurzy

povedú k zjednoteniu komunikácií jednotlivých členov tímu a taktiež načrtnú ako podporovať firemné ciele a tvoriť homogénny celok pred klientami

chcem vedieť
  viac

Unikátny teambuilding

tím, ktorý nespolupracuje, nefunguje - nielen skutočný zážitok, ale hlavne prehĺbenie tímových hodnôt netradičným spôsobom

chcem vedieť
  viac
Team
Ján Matejovič
Akadémia Planinfy nám poskytla nový pohľad na finančné poradenstvo a ukázala smer, ktorým sa práca našich interných distribučných sietí bude uberať v budúcnosti. Ponúka rozvojový systém s reálnymi skúsenosťami z praxe, ktoré vedia poskytnúť naozaj merateľné výsledky.
JÁN MATEJOVIČ
(Director of Education and Sales Network Development Department at Generali)
Generali
#planinfynews
Planinfy